Млекопроизводители от цяла Европа се срещнаха в Рим с Папа Франциск. Папата насърчи производителите на мляко в задачата им да се борят  за справедливо и устойчиво селско стопанство, съобщиха на сайта си от Националния съюз на говедовъдите в България.
 
Около 140 членове на Европейския млечен борд бяха на аудиенция при папата и поискаха помощ му. Млекопроизводители от цяла Европа - от Франция до Литва бяха в Рим, за да потърсят благословията за себе си, своите семейства и  професията си . "Папата  говори на млекопроизводители  със сърцето си", казва Ромуалд Шабер, президент на Европейския млечен борд. " Благословията на Папа Франциск означава много за нас и ни насърчава в нашата задача. "
 Производителите на мляко са първото и най-слабо звено в хранителната верига и отдавна са свързани с изключително ниски цени на млякото и се борят да оцелеят финансово. Цените на млякото в много страни, са около 25 цента на литър . А  разходите за производство са над 40 цента. Обаче, от друга страна търговските компаниите, които търгуват с млечни продукти, получават  все по-големи печалби.
 
Млекопроизводителите в Европа са в изключително трудна ситуация. Оплакванията, които преобладават на пазара на мляко, са игнорирани от политиците.