"НЕКА СЕ ИЗПРАВИМ НА ПРОТЕСТ НЕКА СЕ ОРГАНИЗИРАМЕ ! ЦЕНИТЕ НА МЛЯКОТО ПАДАТ. ЗАПОЧВА МАСОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУХО МЛЯКО." призовават все повече фермери през последните дни.

Причината е задълбочаващата се криза в сектор животновъдство и лиспата на държавна подкрепа за сектора. Само от началото на Декември досега по данни на Агенция Митници, в България са влезли 157 тона сухо мляко внос от Полша.  На практика 90% от млекопреработвателните предприятия в България не разчитат на суровина от родните мелкопроизводители, а на внос на сухи млека от чужбина.

Млечният сектор има най-сериозни проблеми от всички браншове в селското ни стопанство. Според регламентите на ЕС, остава само 1 година до края на преходния период за модернизиране на фермите и предприятията за преработка на мляко и млечни продукти. За съжаление голяма част от фермите все още не са модернизирали своите стопанства и те ще трябва да затворят стопанствата през 2010 г. За да запази родното млекопроизводство, наскоро Асоциацията на млекопреработвателите в България (АМБ)  поиска удължаване на срока за преструктуриране на животновъдните ферми.

Ако срокът за модернизация на стопанствата не се удължи, то България ще загуби 75-80% от млякото си за преработвателните предприятия. 300 млн лева ще излязат от селата, а финансовото и социално положение на 400 000 – 500 000 души в селата ще се влоши. От това ще загубят и преработвателните предприятия, които ще загубят значителна част от конкурентноспособността им.

Трябва да бъдат предприети спешни мерки, ако искаме да запазим родното млекопроизводство и да не подсилим така или иначе тенденцията за обезлюдяване на селата. Някои от нужните мерки са следните:

Решаване на проблема с млечните квоти. На много места има фермери, които имат голям брой животни, но нямат квота, а други нямат животни, а имат квота, която няма какво да я правят. Това положение е абсурдно.

Уедряване на стопанствата, като се започне въвеждане на модерна техника и се поощтрява сдружаването на млекопроизводителите, както е в Унгария, например.

Концепция и държавна статегия за развитие на производството на «бутиково мляко» и защита на планинското мляко в Родопите, по примера на  Австрия, която  е приела специална резолюция за мляко идващо от Алпите. Според нея то е уникално, специфично за района и затова  не е нуждо да отговаря напълно на всеобщо приетите стандарти за качество. Разпространява се само на местно ниво. Това запазва малките ферми в тези планински райони. Гърция пък лобира за коземлякото и развитието на този сектор. У нас за съжаление държавата като цяло е забравила биволовъдството и козевъдството.

Учредяване на Гаранционен фонд

Удължаване на срока за преструктуриране на фермите до 2013 г., което да върви паралелно с ПРСР. Това ще подпомогне фермерите да се възползват от мярката заложена в Програмата за модернизиране на стопанствата и мярката «Млад фермер», с които да достигнат исканите стандарти, на които трябва да отговаря всяка ферма.

Категоризация на фермите

Закриване на Националния млечен борд, който доказа пълната си неефективност.

Национална индификационна система.

Да се въведат само две категории мляко, както е в целия ЕС - мляко отгоарящо на стандартите и мляко неотговарящо на тях.

Приемане на държавна стратегия за развитие на млекопроизводството.