Исландия традиционно като северна страна потребява повече мляко на глава от населението – 444 кг. В Нигерия този показател е едва 7,7 кг.

Фермер тръгна с трактор към Световното по футбол

Общият обем на производство на краве мляко в Нигерия възлиза на 540 000 тона на година. За исландците този показател е 155 000 тона.

Производството на глава от населението в Нигерия е 2,7 кг, а в Исландия – 446 кг.