Някои преработватели на мляко извличат истинското масло и добавят растителни масла, като така намаляват себестойността на млечните продукти. Ние, които използваме истинско мляко, не можем да им бъдем никакви конкуренти, недоволства Владимир Персенски, собственик на мандра от кърджалийското село Жълтуша, пред БНР.
 
В началото, когато започва през 2002 г., преработвателят купува мляко от собствениците на крави в селото. Днес обаче то е намаляло и затова се снабдява от ферми в Хасково, Пловдив и Минерални бани.
 
Мандрата му е малка. В нея работят около 14 души. „Колкото мандрата ни е по-малка, толкова е по-добре, за да се произвеждат истински неща. А всъщност пазарът е този, който ни ограничава“, убеден е Персенски.
 
По неговите наблюдения през последните 2–3 години има раздвижване на пазара, увеличава се търсенето на родни продукти. Това е положителна тенденция, защото така се поддържа не само българската икономика, но и нашите традиции и вкусове.
 
Според преработвателя трябва да се правят качествени продукти с идеята, че те се консумират от хиляди хора. „Българите, ако видят, че едно мляко се е вкиснало, че опаковката е с подута капачка, да се радват. Това означава, че е жив продукт. Това е истинският вкус, който трябва да се цени. Важно е това да се напомни на младите, защото те не го знаят“, обяснява Персенски.
 
Новите правила за продажба на имитиращи продукти влязоха в сила на 14 януари. В магазинната мрежа те трябва да се продават на отделни щандове и да не съдържат думата „млечни“ в заглавието си. А на етикетите им да бъде изписано с достатъчно големи букви, че са имитиращ продукт и с какво точно е заменена естествената млечна съставка.