Десетки запитвания постъпиха в редакцията на Фермер.БГ от млади фермери относно бъдещето на проектите, които са подали по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 
 
Един от младите фермери, кандидатствали по мярката за стартова помощ, е Михаил Мръчев от регион Плевен. Той не се притесни да застане пред Фермер.БГ с името си, да разкаже за проекта си и да постави въпросите и притесненията, които го интересуват във връзка с бъдещето на проекта му. 
 
Михаил е създал стопанството си през пролетта на 2015 г. - овощна градина и насаждения с домати – полско производство, добавил е и малка площ с рози, за да постигне необходимия СПО, за да се включи като допустим бенефициент по мярката.
 
Проектът на младия фермер е събрал 29,87 точки. Той попада в рамката на ранкираните от ДФЗ проекти с над 29,27, които са 120 % от наличния по приема бюджет от 35 млн. евро и проектите, които попадат в 100 % наличен бюджет – тези с над 32,78 точки. 
 
Според информацията на Фонда към 26 януари (вторник), 637 проекта, които попадат в 100-процентния бюджет по подмярката, са минали контролна проверка и са подадени към областните дирекции на ДФЗ за договаряне, изготвени са 491 договора, 358 от които вече са подписани от бенефициентите по програмата. Впросът на Михаил, в тази връзка е – какво ще е бъдещето на проекта му с 29,87 точки? Има ли шанс да бъде подписан, предвид че е ранкиран, проверяван няколко пъти още през септември, получил е писмо за допълнителни документи, които е предоставил в ДФЗ - РА през октомври. Отговорът обаче все още не му е ясен, въпреки че от страна на държавата са нарушени всички срокове за разглеждане, одобрение и договаряне на проектите по мярката. 
 
Въпросът е какво ще се случи с всички проекти, които попадат между 29,27 точки и 32,78 точки, коментира Михаил. Изникват обаче и други проблеми – с цялото това протакане и изпуснати срокове, много от кандидатите – млади фермери са пред дилема и трябва да направят разчети – дали да си променяме вида на осигуряването в НАП (срокът е до края на януари), дали да се пререгистрираме като земделски производители (срокът е до края на февруари), дали си заслужава да плащам по 130 лв осигуровки месечно, отделно от това сега се подават и данъчните декларации, разсъждава Михаил... А яснота за проектите, младите фермери все още нямат...
 
Подпомагането за един стартиращ земеделски производител е много важно. Отново в тази връзка за младия фермер Михаил е важно да знае дали ще се финансира проектът му, за да прецени дали да кандидатства по някоя от другите подмерки на ПРСР – например 6.3 за малките стопанства. 
 
В проекта си младия земеделец е предвидил да наеме един работник и е категоричен, че така или иначе ще го направи. В тази връзка той коментира: „Субсидията, която бихме получили за проектите си и разходите, които ние ще направим към държавата като осигуровки и данъци за работниците, данъци за реализирана продукция, която продаваме „на светло“ с документи, многократно ще се възвърнат в бюджета на държавата“.
 
В случай, че няма да бъде финансиран проекта ми, трябваше да съм наясно с това още през есента на 2015 г. , за да знам как да развивам стопанството си... Защото това, което съм направил до сега, със сигурност ще го доразвия – купувал съм земя, купувал съм овошките, засадил съм ги, на доматите съм сложил колове и ще продължа да работя. Търсене на качествени продукти – плодове и зеленчуци има много и има бъдеще в производството на качествени домати, краставици и плодове. Въпросът е в това да има прозрачност и достатъчно яснота, за да знам аз, а и други колеги какво да предприемаме занапред, как да планираме инвестициите си и да развиваме селските райони, категоричен е Михаил. 
 
Накрая припомняме и основната цел, която си поставя подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020, а именно – създадена е да подпомага процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, и да насърчава  заетостта!


София БЕЛЧЕВА

Фермер.БГ отправи въпроси относно мярка 6.1 към ръководството на Държавен фонд Земеделие. Отговорите ще публикуваме по-късно в сайта!