Стартира Националният конкурс за млад фермер 2021, който се провежда под егидата на евродепутата Асим Адемов в сътрудничество с Националната асоциация на младите фермери (НАМФБ), Аграрен университет-Пловдив и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Агри.БГ е медиен партньор на събитието.


“Изключително съм щастлив от факта, че за поредна година имаме възможност да проведем това събитието - толкова важно за младите фермери. Националният конкурс е поредното доказателство, че има достойни млади хора в земеделието, които с мисъл и иновации развиват своите стопанства, за да постигнат един по-устойчив и екологичен бизнес”, коментира пред Агри.БГ Асим Адемов.

 

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ


Традиционно победителят в конкурса ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери, чието седмо издание ще се състои в Брюксел, Белгия, в края на годината. 


Тази година форумът е посветен на справянето с последиците от пандемията от Covid-19 и приноса на земеделските стопанства в борбата с климатичните промени. Младите фермери от цяла Европа ще се състезават за Европейската награда в три категории: 

„Най-устойчив проект“ за справяне с предизвикателствата, причинени от Covid-19 и/или за въвеждане на екологични практики в стопанството за борба с климатичните промени
„Най-добър дигитален проект“ за прилагане и разпространение на цифрови технологии и иновации в стопанството
„Най-добър проект за принос в развитието на селските райони“ за осъществяване на дейности, които допринасят за икономическото, екологичното и социално развитие на селските райони.


“Сигурен съм, че много млади хора ще припознаят своите проекти, а защо не дори своите бизнес идеи в трите категории. С нетърпение очаквам да се запозная с всички проекти в търсене на най-добрите от тях. Въпреки това, не забравяйте, че всички вие сте победители, щом сте посветили живота си на най-благородната професия в света!”, добави Асим Адемов.


Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят формуляр за участие (по приложения образец), в който посочват име и данни за контакт, кратко описание на земеделската дейност, както и описание на устойчивите и иновативни практики, които се прилагат в стопанството на младия фермер. 


ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ


Към формуляра за кандидатстване могат да бъдат приложени и допълнителни материали - снимки на стопанството/линк към интернет страница на бизнеса/публикации в медиите и др.

Проектите се изпращат на e-mail: [email protected] в срок до 5 юли 2021 г. с текст „Национален конкурс за млади фермери 2021“.