Млади фермери – животновъди от Великотърновска област остават под границата 29,27 точки с проектите си по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по ПРСР. Поради тази причина част от тях изпратиха протестно писмо до земеделския министър, министър предесдателя, директора на ДФЗ.
 
„Много животновъдни проекти попадат под този праг и хората са много притеснени. Чувстваме се излъгани, след като месеци наред се пропагандираше и втълпяваше на хората, че животновъдството е приоритет, в един момент всички тези проекти и всички наши надежди и инвестиции оставанаха де факто без реализация“, каза пред Фермер.БГ Стоян Христов, който отглежда овце в село Присово. „Гледм овцете си втора година, купил съм ги от агнета и съм ги гледал. Вече съществувам като стопански индивид в България и съм готов от догодина да започна да предлагам и агнета, и мляко. Инвестирал съм серизно, а сега оставам под минималните точки, а проектът ми дори няма да бъде разгледан“, каза фермерът.


 
Сред Фермерите, инициирали и подписали писмото са:
 
Нелко Генчев от село Писарево, Великотърновска област: „Занимава се с отглеждане на крави – имам 8 животни, събрал съм 26,5 т. Инвестирал съм в наемането на животновъден обект, регистрация, закупил съм животни. Инвестицията в изработването на проекта, закупуване на животни за достигане на СПО ми струваше близо 15 хил. лв.
 
Антон Василев – земеделски производител от село Добри дял, 113 бр. Овце. Все още е ученик в Математическата гимназия, но с помощта на родителите си е закупил животните, наел е животновъдна ферма. „Заложил съм осигуряване на работни места в стопанството си от 2017 г. Проектът ми е събрал 26,5 точки. Инвестицията от семейството, плюс заееми е в размер на над 20 хил. лева“.
 
Никола Николов – земеделски производител от с. Бряговица, общ. Стражица. „Отглеждам 10 млечни крави, наел съм животновъден обект. С помощта на родителите си и заем, закупих животни, за да постигна изискването за СПО. Планирал съм през 2017 г. да открия работно място. Оставам под чертата с 26,61 точки.
 
Абиш Алиев, отглежда 10 говеда в село Писарево. Проектът му събира 26 точки.
 
Убедени, че проектите им са качествени, фермерите настояват те да бъдат разгледани, а не отхвърлени само въз основа на събраните точки:
 
„Проектите ни няма да бъдат одобрени, защото след предварителното ранкиране Вие определихте, че ще продължи разглеждането на проекти само с минимален брой 29.27 точки. Няма да бъдем финансирани не защото проектите ни са некачествени, не защото не отговарят на заявеното, а защото събраните от нас точки са под този праг. Но Вие няма как да знаете дали декларираното от нас е действителност, защото не сте извършили проверки!!! И защо разделяте младите змеделски производители? Не е ли редно да се даде равен шанс на всички които желаят? Та ние сме в началото на програмния период 2014-2020 г. Това е първия прием и не би било възможно да няма средства за всички около 2600 приети проекта на млади стопани. Нека да отпаднат тези, които са декларирали неверни данни и такива, които не отговарят на насоките за кандидатсване. Нека в процеса на реализиране на проектите да отпаднат тези, които не си изпълняват бизнес плановете и да възстановят получените от Вас суми“, се посочва в протестното писмо.
 
Животновъдите не се успокояват от обявеното намерение МЗХ да отвори нов прием по мярка 6.1 в началото на следващата година: „Дори мярката да отвори догодина, голяма част от хората, кандидатствали сега, ще изгорят с проектите си. Хората сега са окомплектовали и платили документите за този прием. При нов прием те трябва да направят нови разходи, а много от фермерите в животновъдството може и да не изкарат до следващия прием, защото са на издихание: инвестирали са всичко“, каза Стоян Христов. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!