Неформалната организация на кандидат младите фермери Кауза „Млад Фермер” изпрати писмо до ръководството на МЗХ, с което изразява притеснението си от изискването за минимум 8000 евро СПО, за да се кандидатства като млад фермер. Младите фермери са изчислили, че за да отговаря на изискването, то трябва да стартират производството си например с минимум 125 пчелни кошера, 9,7 дка зеленчуци, минимум 110 овце или минимум 37 дка орехова градина, за да се възползват от финансиране. Така възможностите на стартиращите млади фермери рязко намаляват!, пише в писмото до министър Десислава Танева и зам.-министър Васил Грудев.


Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото:

До

Министъра на земеделието и храните
г-жа Десислава Танева

Заместник-министъра на земеделието и храните

г-н Васил Грудев

 

Уважаема г-жо Танева, г-н Грудев,

Обръщаме се към Вас в качеството ни на представители на неформалната организация на кандидат младите фермери Кауза „Млад Фермер” с наброяващи над 1600 поддръжници към днешна дата. Създадохме тази неформална организация в опит да отстояваме правата си и гражданската си позиция пред „монопола” на МЗХ и ДФЗ да определят нашето бъдеще.

С настоящето писмо искаме отново да изразим позицията си спрямо водената от Вас политика по отношение както на младите фермери, така и на всички останали фермери и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Проблемите, които ние виждаме в момента, са няколко и са от изключителна сериозност и настояваме да им се обърне особено внимание:
 

1. Новата таблица за определяне на икономическия размер на стопанствата – на сайта на ПРСР (http://prsr.government.bg) е качен проект на таблица за определяне на икономическия размер на стопанствата през новия програмен период 2014-2020 г. След като се запознахме с него и го анализирахме внимателно, сме изключително притеснени от стандартните разлики, които се залагат! При положение че ще се изисква минимум 8000 евро СПО, за да се кандидатства като млад фермер, то възможностите на стартиращите млади фермери рязко намаляват! За пример искаме да Ви дадем само следните няколко стойности:
 

  • Пчелни семейства – минимум 125 за старт, и неясно колко за растеж!

  • Зеленчуци – открито производство – минимум 9,7 дка и неясно колко за растеж!

  • Овце-майки – минимум 110 бр. и неясно колко за растеж!

  • Черупкови овощни видове – минимум 37 дка!

    и така нататък…


Не по-малко важен е фактът, че по данни на Агростатистика, „Типология на земеделските стопанства, 2010г.”, броят на земеделските стопанства отглеждащи зеленчуци, със стандартен производствен обем над 8000 евро, е едва 19,5% (3557 бр. стопанства). Тоест над 80% (14666 бр. стопанства) от зеленчуковите ферми са с размер по-нисък от 8000 евро СПО. На база на тази статистика, не разбираме как точно се осъществява „стартовата помощ за млади селскостопански производители” по мярка 6.1?! Това е абсолютно дискриминационно за средностатистическия фермер, камо ли за младите фермери!


Тенденцията за нас е пределно ясна. Изискванията се увеличават, а шансовете млад фермер да стартира с подобен размер на стопанството рязко намаляват!


Ще се радваме ако възложите на Вашите агроикономисти, да изчислят стартовите разходи за едно стопанство с размер от порядъка на посочените по-горе и излезете с данни, които да сравним. Освен това разходите са само едната част на нещата! Следва да се отчетат рисковете при управлението на стопанство с подобни размери, тъй като те съвсем не са малки, при положение че фермерът е млад, стартиращ и като следствие от тези две обстоятелства – сравнително неопитен!


Нашето предложение: настояваме тези стойности да се преразгледат и да се обсъдят публично, като се вземат предвид повечето фактори, които влияят на стопанство от един или друг вид, а не да се залагат някакви числа, просто така, без никаква обосновка.


Искаме да Ви напомним, че тези стойности не се определят от Брюксел, а от компетентните национални органи, тоест тези решения са изцяло във Вашите ръце!


2. Предвид изказванията Ви по медиите, че първо ще стартира мярка 4.1 и веднага след нея мярка 6.1, то искаме да Ви напомним, че първо по този начин не се изпълнява обещанието на Служебния министър на земеделието г-н Грудев, а именно мярката за младите фермери да стартира първа и второ, по този начин се дискриминират младите фермери, защото ако искат да се възползват от мярка 4.1. по-скоро, то те трябва да се откажат от кандидатстване по мярка 6.1.


Нашето предложение: след като премине приема по тези две мерки в началото на 2015 г. да има втори прием на проекти по мярка 4.1. в края на 2015 г. по възможност с гарантиран бюджет за млади фермери! Обосновката ни за това предложение е, че младите фермери, които са стартирали по мярка 6.1 ще имат възможността да ускорят развитието си като се възползват и от правото си да участват по мярка 4.1. Ползите за родното земеделие, за ДФ – „Земеделие” като разплащателна агенция и за националния бюджет са пределно ясни.


3. Трето и не по-малко важно е да публикувате обновената версия на текста на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. преди тя да бъде изпратена в Брюксел, защото ни писна да трябва да реагираме post factum, когато всичко е свършено и възможности за промени и коментари просто няма! Нагледахме се на този начин на работа в предходното правителство, не искаме тази практика да се продължава и от Вас. Смятаме че това наше искане е достатъчно разумно, тъй като от ПРСР ще се кандидатстваме ние, а не Вие.


Нашето предложение: текстът на ПРСР 2014-2020, които ще бъде изпратен в Брюксел, да се публикува една седмица по-рано в публичното пространство и да бъдат отразени евентуалните предложения от гражданското общество.


4. Надяваме се, след като видим окончателния текст на програмата, да добием и представа какви точно са изискванията за земеделските стопани и техните проекти, та да започнем да си подготвяме проектите за очаквания прием в края на първото тримесечие на 2015 г. Ако това не стане, ще останем с впечатлението че фермерите в България нямат равен достъп до информация, а напротив, някои са привилегировани да имат информация преди всички!


5. Не на последно място, представители на нашата неформална организация Кауза „Млад фермер” бяха поканени от служебния Министър на земеделието и храните г-н Грудев, да участват в процеса на разработка на новата наредба по мярката за млади фермери. Г-н Грудев и в момента е на работа в МЗХ и то с ресор ПРСР. Ще се радваме ако г-н Грудев си изпълни това обещание, защото на думи се наслушахме много, но делата хич ги няма, а нали знаете: „по делата ще ги познаете”!


Нашето предложение: приложено изпращаме нашите предложения на този етап. Ще се радваме наши представители да могат да вземат участие в дискусии по изясняване на нормативната уредба по мярката и да дадат обосновани предложения. Остава да научим от Вас кога, къде и как бихме могли да вземем поне едно участие на подобна кръгла маса или форум.

Както виждате, винаги сме се старали да търсим диалог в работата си с представляваната от Вас институция, както и с ДФ „Земеделие” и се опитваме да даваме логични и обосновани с факти предложения за подобряване както на ПРСР, така и на работата на нас земеделците с ресорните институции

Смятаме че въпросите, които повдигаме в настоящото писмо, са важни и подлежат на незабавен анализ и отговор от Ваша страна!


Надявам се нашият глас, да не остане глас в пустиня и заедно да положим началото на едно по-добро взаимодействие между гражданите и институциите!

 

Благодарим Ви предварително!

 

Неформална организация Кауза „Млад Фермер” – http://tinyurl.com/l2v6vs5

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!