Подадените проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  са 2621 бр. с общ размер на заявената субсидия над 65,5 милиона евро.
[news]
Най-много млади стопани са подали заявления в областите Благоевград (343 броя) и Пловдив (248 броя), а най-малко кандидати има в областите София-град (13 броя) и Смолян (22 броя), съобщават от Държавен фон Земеделие. 
 
Сумата на субсидията за подадените към момента проекти надвишава значително бюджета от 35 милиона евро, предвиден по настоящия прием за млади земеделски стопани. Това предполага преминаване към процедура по ограничен бюджет и предстоящ ранкинг на проектите. Така с предимство ще се финансират тези, които са събрали най-голям брой точки.
 
От Фонд Земеделие припомнят, че първият прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба №14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР стартира на 29 юни 2015 г. и приключи на 24 юли 2015 г. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!