Продължават авансовите плащания по новите договори от подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в област Разград.

Пускат приеми по 11 мерки през 2020 г.

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) - Разплащателна агенция преведе близо 600 хил. лева авансово на още 25 млади земеделски производители от област Разград, които подписаха договори по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани". Това съобщи Областният информационен център в Разград, цитиран от БТА.

Младите фермери са подали инвестиционните си предложения по време на втория прием по подмярката, който се осъществи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН). Общата стойност на проектите, които се изпълняват в Разградска област по този прием, надхвърля 1,2 млн. лева.

Земеделските производители ще оборудват стопанствата си с машини, съоръжения и специализирани транспортни средства. Проектите включват също изграждане и модернизиране на сгради за селскостопански дейности. 

Предвидени са средства за покупка на животни и пчелни семейства, ще бъдат създадени масиви от трайни насаждения. Част от одобрените бизнеспланове включват дейности за преход към биологично производство.

В рамките на първия прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", състоял се през 2015 година, в Разградска област са одобрени 30 проекта с обща стойност на субсидията около 1,5 млн. лева, допълват от Центъра.