Наградата на фондация „Еврика“ за млад фермер тази година отиде при Виктор Гичев. С упоритост, креативност и трудолюбие, той постоянно се усъвършенства и развива в едни много тежки и зависими от много фактори отрасли, каквито са животновъдството и млекопроизводството.

Млад фермер: Биволовъдите са друга порода хора

Виктор Гичев е роден през 1986 г. Завършва магистърска степен по специалност „Финансов мениджмънт“. Заедно със своя брат, който е ветеринарен лекар и осеменител, преди три години реализират едно българско ноу-хау за млечна ферма. 

“Бащата на майка ми, който тази година прави 89 години, е ветеринарен лекар и е бил главен ветеринарен лекар в Габровско. И брат ми като малък беше много пристрастен от това да хваща животинки, да прави дисекции на жаби. И в ученическите си години просто реши, че иска да се занимава с ветеринарство. Никога не му е било интересно да се занимава с кучета и котки. Винаги е искал да се занимава с големи животни. И оттам малко по малко впоследствие стана управител на една кравеферма в Ямбол. Когато решихме семейно, че ще започваме да се занимаваме с това, да добие опит. Влязохме в ЕС, започнаха и програмите и решихме да кандидатстваме“, разказва Виктор пред БНР. 

Започвайки от зимните и екстремните спортове, двамата братя преминават към животновъдството и в планинското село Боерица, община Ихтиман, построяват чисто нова ферма по мярка 4.1. 
“Изградихме кравефермата, целият процес започна 2007-2008 г. Но докато оправим документите, тъй като купихме земеделска земя, докато минем всички процедури, стана 2014-2015 г. Кандидатствахме, одобриха ни и в края на 2016 г. започнахме да строим кравефермата. Това е мечта на брат ми и цялото семейство я прие като цел. Възпитани сме да не се предаваме един друг, всички застанахме зад него", споделя младият фермер. 

Първите животни влизат в стопанството през месец октомври 2017 г. Отглеждат чистопороден Симентал, внос от Австрия. Към настоящия момент във фермата на Виктор Гичев има 161 женски животни от породата Симентал и два бика Симентал. Кравите са избирани по родословие. Стадото е под селекционен контрол от началото на 2018 г. Осеменяването е изкуствено с високопродуктивни бици от Австрия, Германия и Франция.

Виктор Гичев успява да реализира един успешен земеделски проект, който в пълна степен отговаря на приетите екологични и технологични норми за отглеждане на крави и качеството на произведеното мляко. Фермата е новоизградена и започната от кота нула. Отглеждането на животните е свободно боксово. Разполага с основен обор за дойните крави, който посредством топла връзка е свързан с доилната зала – 2х8 рибена кост с електронна система за управление. Оборът е оборудван с автоматична щора и пет вентилатора. 
Има изградени два полуотворени обора за отглеждане на телета, юниците и сухостойните крави. Обособени са 120 легла за животните, оборудвани с автоматични четки, подгряващи поилки и допълнителни корита.

Осигурени са 12 кв. м на животно при стандарт 7 кв. м. Почистването също е автоматизирано със скрепер, като торовата маса отива в приемна шахта, а оттам с помпа се отвежда към торовата лагуна. Фермата разполага със сеновал, сграда за отглеждане на хидропонен фураж – 2 тона на ден, а така също и две силажни ями за по 850 тона. При храненето кравите са разделени на три групи – сухостойни, отелени и скоро отелени. Стопанството разполага с фуражораздаващо ремарке, което позволява дозирането на храната според теглото на кравите. Воден от разбирането, че едно от най-важните неща е качеството на фуража,

Виктор Гичев използва специална цистерна, с която се наторяват местните ниви и по този начин е максимално близко до природата и в значителна степен намалява разходите за транспортиране на фуража, които иначе са по-големи от самата цена на фуража. Амбициите на Виктор Гичев за в бъдеще са насочени към оборудване на фермата с фуражна кухня.

От новата стопанска година фермата на Виктор обработва 450 дка арендована земя, като основната идея е да си произвеждат сами грубите фуражи. Към настоящия момент са засели 80 дка с пшеница, 70 дка с третикале, 50 дка с ръж, 100 дка с люцерна, а напролет ще бъдат засети 60 дка с фуражен грах и овес и 150 дка с тревна смеска, разказва стопанинът. 

Виктор Гичев не се отказва да преследва мечтите си. Убеден е, че не трябва да се използват стандартни неща, а да се работи изключително спрямо района, в който отглеждат животните. В работата на фермата се включва цялото семейство и пет допълнителни работници. Продължава да се възползва от големия опит на своя дядо – ветеринарен лекар. Заедно с брат си и другите членове на семейството дават над 100% от енергията си във фермата и се стараят постоянно да са в крак с нововъведенията в животновъдството.

Доилната зала във фермата е автоматизирана, включително  за почистване и дезинфекция. Вакуум система отвежда млякото директно в охладителен млечен танк за съхранение. Средната млечност на стадото надвишава 8 200 литра, като средния дневен млеконадой варира между 26 – 28 литра. Общата продукция, реализирана през 2020 г. е в размер на 400 хил. лв. Млякото продават на мандра в района на гр. Карлово, която търси качествена продукция, на цена малко над средната за България.

Виктор Гичев е убеден, че европрограмите дават едно много добро начало и са в основата на реализацията на стойностни и високоефективни проекти. Ръководеното от него стопанство се отличава с бърз и устойчив темп на развитие. При производството се прилагат съвременни животновъдни практики и иновативни методи. Продукцията намира бърза и стойностна реализация.

Използвайки упоритост, съчетана с креативност и трудолюбие, Виктор Гичев постоянно се усъвършенства и успешно развива своята дейност в едни много тежки и зависими от много фактори отрасли, каквито са животновъдството и млекопроизводството.