От края на месец май увеличаването на екипа на отдел „Aгрохимия и почвознание“ при Агрополихим АД вече е факт. Петима агроном-консултанти ще работят усилено за внедряване на иновативни технологии за прецизно торене без загуби. 
 
Oгромният интерес на фермерите за потреблението на Течен азотен тор UAN, произвеждан от Агрополихим АД и разработените и тествани технологии за неговото приложение, наложи разширяването на екипа.  Петте условно очертани региона в нашата страна ще бъдат обслужвани от млад екип, приел каузата да наложи прецизното торене без загуби, предложено от Агрополихим АД. 
 
 
Галин Златанов – Североизточна България, Християн Христов – Централна северна България, Владимир Иванов – Североизточна България, Георги Попчев – Южна България, Владимир Желев – Централна и югоизточна България. Най-новите попълнения в голямото семейство на Агрополихим АД започнаха работа още в края на миналия месец.
 
В момента приключва първият етап от тяхното обучение, с което те ще могат спокойно да консултират земеделските производители по отношение на произвежданите продукти на завода и тяхното максимално прецизно приложение. 
 
На прага на жътвенета кампани, момчетата ще започнат от приключването на опитните полета с зимно-пролетните култури и очертаването на площите за опитната кампания 2017-2018 г. 
Веднага след жътва, всеки един фермер се подготвя и за новата кампания наесен, като планира площи, обработки и торене. 
 
Ние ще се постараем да Ви предложим най-добрите технологии, доказали се през последните години като технологиите генериращи минимална загуба на активно вещество от използваните минерални торове. Показание за това е есенно-пролетната торова кампания, където на българския пазар бяха реализирани повече от 55 000 тона Течен азотен тор UAN.  Такова потребление на този продукт не е отчитано в предприятието от началото на демокрацията. 
 
Земеделските производители, доверили се на екипа на отдел „Агрохимия и почвознание, ще имат възможността да изпитат най-големите иновации в торенето на културните растения. С всяка изминала година ставаме все по-добри, за да можем да отвърнем на динамично развиващите се земеделци. Акцентът тази година ще е върху технологията за изцяло течно торене при пшеница и рапица.
 
Технологиите ни включват не само цялостно азотно хранене с Течен азотен тор UAN, но подаване на останалите макро-, второстепенни и микроелементи чрез течни торове от сериите ФАСТ и ФАСТ +. Всички формули са тествани в нашето стопанство, което стана еталон за прецизно земеделие, особено по отношение на прецизното торене на земеделските култури. 
Очаквайте на пазара да се появи и най-новият ни продукт Течен азотен тор със сяра. Този продукт отново е разработен с цел улеснение на производителите и е 100 % стабилна, химически получена формула, имаща всички предимства на течните торове. 
За повече информация, по отношение на нашите иновативни решения за торене и нашите най-нови продукти, можете да се обърнете към екипа на отдел Агрохимия и почвознание при Агрополихим АД. 
 
Контакти: Отдел „ Агрохимия и почвознание“, e-mail: [email protected] 
Йордан Илиев – ръководител отдел „Агрохимия и почвознание“, агроном 
Тел.: +359 519 97554, Моб.: +359 882 465258, е-mail: [email protected];
 
Теодора Димитрова – Агроном
Тел.: +359 519 97744, Моб.: +359 888 490 119, е-mail: [email protected];
 
Мария Колева – Агроном
Тел.: +359 519 97769, Моб.: +359 889 966 140, е-mail: [email protected];
 
Галин Златанов – Агроном – консултант Северозападна България
Моб.: +359 888 406 967, е-mail: [email protected];
 
Християн Христов - Агроном – консултант Централна северна България
Моб.: +359 888 426 244, е-mail: [email protected];
 
Владимир Иванов – Агроном – консултант Североизточна България
Моб: +359 888 428 044, е-mail: [email protected];
 
Георги Попчев – Агроном – консултант Южна България
Моб.: +359 888 418 703, е-mail: [email protected];
 
Владимир Желев – Агроном – консултант Централна и югоизточна България
Моб.: +359 888 708 875, е-mail: [email protected];