За първи път от седем години Европейският съюз увеличи вносното мито за ориза от трети страни, като то достигна максималното допустимо по действащите международни споразумения в размер на 65 евро/тон.
 
 
Европейската комисия (ЕК) съобщи това на 8 март, когато новата митническа тарифа влезе в сила. Досегашното мито беше 30 евро/тон, а причината за скока е рязкото увеличение на вноса на олющен бял и кафяв ориз (без басмати).
 
По силата на приетите международни спорамузения митата за внос на ориз в ЕС се преразглеждат два пъти годишно - на 1 март и на 1 септември, уточниха от ЕК.
 
Вносът на олющен ориз в ЕС е надхвърлил 264 000 тона за периода от септември 2018 г. до 28 февруари тази година във връзка със силното търсене на европейския пазар. Това наложи увеличението на митническите тарифи.
 
 
Досегашното вносно мито не беше променяно от март 2012 г., припомниха експертите. Правилата са, че ако вносът на олющен ориз през първите шест месеца на пазарната година е под 191 113 тона, митото трябва да бъде 30 евро/тон - както беше през последните 7 години.
 
Когато вносът надхвърля 191 113 тона, но не превишава 224 839 тона, митото трябва да бъде 42,5 евро/тон. В случай, че импортът  е над 258 655 тона, митото трябва да стане 65 евро/тон.
 
Вносните мита от 65 евро за тон сега са фиксирани за периода до следващото преразглеждане на 1 септември тази година. През цялото време ЕК ще продължи внимателно да наблюдава пазара.