Министър Мирослав Найденов прехвърли вината към предишното ръководство на МЗХ, което е сключило договори с двата екарисажа без да ги обезпечи. По време на парламентарния контрол пред народните предтавители, той се оправда, че предшественикът му Валери  Цветанов е виновен за ситуацията. Припомняме, че в сряда екарисажът в Шумен спря работа, тъй като държавата му дължи около 2,5 млн. лв. за дейностите по обезвреждане на животински трупове. Пред спиране е и този във Варна, ако спешно не бъдат преведени някакви средтва.„Договорите с двата екарисажа са сключени след проведена обществена поръчка на 17 март 2009 г. от бившия министър  без, забележете, да е осигурено финансиране по тези договори“ бяха думите на Мирослав Найденов. Той съобщи и новината, че  в момента тече процедура по обявяване на  обществена поръчка за избор на нов изпълнител и се надява след нея проблемите да се преустановят.От 10 месеца държавата не е плащала на двата екарисажа, а към момента им дължи над 4 млн. лв. Въпреки проблема, самите ръководства на дружествата съобщават, че са толерантни и очакват поне някакви средтсва, колкто да продължат дейностите си.


Министър Найденов обясни пред депутатите, че в кратък срок ще бъде извършено частично плащане на задълженията. От изявлението му стана ясно още, че част от задълженията  за 2009 г. са разплатени от бюджета на министерството, а друга част са били осигурени от Банката за възстановяване и развитие. За 2010 г. били направили  почти невъзможното, въпреки ограничения бюджет,  и до момента са изплатили 30% от дължимите суми към месец октомври. До дни се очаквало да бъдат платени още около 30%. 
Министърът на МЗХ се възползва и от дупликата си за да каже, че няма опасност страната ни да бъде санкционирана от ЕС, защото умрелите животни се загробяват по места, тъй като това е временно явление.  Въпреки думите на Мирослав Найденов, ситуацията с екарисажите е извънредна, защото в периода, когато „Брамас-96“ гр. Шумен не събира умрелите животни, те се обезвреждат чрез загробване съгласно изискванията на наредба 22 от 10 март 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на отпадъци и продукти, получени от тях и на специфично рискови материали, изън обектите регистривани в РВМС. Наредбата се прилага при  извънредни ситуации, какъвто е този случай.


От парламентарната трибуна стана ясно още, че  няма опасност за здравето на животните и хората от тази ситуация към момента, тъй като страната разполага с инсинератори, които са разположени на граничните ветеринарни пунктове и могат да се използват при нужда.

 

 

 

© 2010 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!