Външната конвергенция, която към момента е договорена и за следващия програмен период на ОСП, не е достатъчно амбициозна и удовлетворяваща. Най-важно е за запазим инструмента „Обвързана подкрепа“ и национална преходна помощ за животновъдите, каза в Петрич Десислава Танева, цитирана от Агенция „Фокус“.

Какви ще бъдат първите мерки в новата ОСП?

Земеделският министър припомни, че националната преходна помощ ще бъде в сила и по време на преходния период към новата ОСП, който вероятно ще се удължи не с една, а с две години заради пандемията.  

„Възможността да се продава на по-ниска цена означава увеличаване на подкрепата за тези сектори. Делят ни 20 км от Северна Гърция, която произвежда домати например, но разликата в подкрепата е в пъти. България не е страна, която може с национални средства да компенсира това. Няма и регламент, по който може да го направи. Има само de minimis, по който страната ни дава 25 хил. евро за 3 години“, уточни агроминистърът.

Десислава Танева изрази надежда за по-висока външна конвергенция, да се запази обвързаната подкрепа, която в момента е на фаза проект, и да се разшири обхватът на помощта по de minimis.

„Другите инструменти, чрез които бихме станали по-конкурентоспособни, са организациите на производители. Това е огромен проблем, който ясно се видя в условията на пандемия – невъзможността да бъдат доставени големи партиди за пазара. Това трябва да бъде акцент в Стратегическия план – да подкрепяме организациите на производители с достатъчно на брой членове, за да им се защити доходът“, категоричен е агроминистърът.

Десислава Танева определи като принципен въпроса за това, ставката на ДДС на даден вид продукт да е еднаква за целия Европейски съюз (ЕС). „Когато пазарът е без граници, това също има значение“, добави тя.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.