Наличностите на пшеница към днешна дата са малко по-големи от тези, които бяха през миналата маркетингова година, заяви земеделският министър Десислава Танева в телевизионния ефир.

Пшеница, царевица, слънчоглед: Равносметката от годината

По думите й наличните вътрешни запаси от зърно се дължат най-вече на намаления износ в началото на настоящата маркетингова година. Ето защо възможностите за осигуряване на хляба и на фуражите за собствени нужди не е тема на обсъждане за момента. 

„България е голям производител на зърнени суровини, основен световен търговец. По никакъв начин не бива да смятаме, че може да бъде компрометирано задоволяването на нуждите със собствено производство. Няма никакъв проблем“, допълни ресорният министър.

Десислава Танева: „Факт е, че последствията заради сушата тази година във финансово изражение са много по-тежки.“

А какво показват оперативните данни на Министерството на земеделието към момента? Общо изнесеното количество пшеница през Варненското пристанище от началото на сезона досега е с 56,9% по-малко на годишна база. В периода от 29 юни до 1 ноември през порта са минали едва 402 568 тона.

За сметка на наличностите обаче реколтата от пшеница е надолу с 20,6% спрямо миналата година. Финално прибраното количество е 4 626,3 хил. тона при среден добив от 393 кг/дка – по-нисък с близо 24%.