До 19 октомври се приемаха становища относно Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. 

Проектонаредба: 80% сурово мляко в млечните продукти

Една от новите разпоредби гласи, че сиренето трябва да съдържа поне 40% сухо вещество. Десислава Танева е убедена, че това няма да доведе до оскъпяване на крайния продукт, както смятат преработвателите.

„Не мисля, че цената ще стане твърде висока. Въпросът е всички млечни продукти, които не съдържат палма, но имат по-голямо количество вода също да бъдат обозначени по подходящ начин, за да не заблуждават потребителите. 

Смятам, че предложените граници са минимални за съдържание на сухо вещество и масленост. Всичко, което не вреди на здравето, може да бъде регистрирано и произвеждано, но няма да се нарича сирене“, обяснява земеделският министър за Монитор.

В проектодокумента се посочва също, че съотношението между суроватъчни протеини и казеин не трябва да превишава това съотношение в млякото. Освен това в млечните продукти трябва да се използва сурово мляко не по-малко от 80% от вложените суровини и до 20% добавено възстановено сухо мляко, концентрирано мляко, млечен протеин.

Друг документ, за който отново има недоволство, но този път от страна на веригите, е Постановление 70 за повече местна продукция по рафтовете. В обхвата му влизат малко над 20 вериги с около 800 обекта, които обаче се жалваха пред Европейската комисия с твърдението, че това е дискриминация на едни производители спрямо други.

„Не съм искала да предлагам Постановление 70, но ситуацията през пролетта го наложи. Наистина имаме становище от ЕК, но това е рутинна процедура при сигнал. Постановлението не нарушава европейското законодателство и не ограничава влизането на даден продукт в търговската верига. То единствено дава право на достъп на местните производители“, категорична е Десислава Танева. 

По нейна информация преди седмица във Франция е подписана подобна харта между търговските вериги и министерството, която дава на местните производители достъп до специално обозначени щандове в големите обекти. 

„Идеята у нас е абсолютно същата, но е въведена чрез постановление на Правителството. Продължаването на Постановлението пряко зависи от заинтересованите страни“, казва за финал земеделският министър.