Към средата на годината очакваме финала на триалозите и яснота с пълна конкретика за средствата, до които фермерите ще имат достъп в новия програмен период на ОСП. Това каза земеделският министър.

ЕП: Прогресивно да намаляват директните плащания над 60 000 евро

По думите й предизвикателството след 2022 г. е как България да ориентира земеделските си практики така, че те да са щадящи за околната среда и екологосъобразни. Същевременно обаче без да се намаляват доходът и конкурентоспособността на стопаните.

„Средствата, до които фермерите ще имат достъп, са относително в порядъка, в който са им известни. По отношение на директните плащания благодарение на външната конвергенция се надяваме на увеличение до края на новия програмен период. Конкретиката ще я обявим, когато има официално решение за това. Вариантите са известни, но очакваме финалното решение до средата на годината“, уточни ресорният министър пред Дарик.

Тя припомни какви са интересите на България в триалозите между ЕП, ЕК и Съвета на ЕС. Наред с външната конвергенция настояваме за запазване на обвързаната подкрепа в размер на 13+2 % от пакета за директните плащания, каквото е решението на Съвета. Позицията на ЕП обаче се разминава, тъй като предложението на евродепутатите е за 10+2%. 

По отношение на преходната национална помощ също липсва единомислие. Предложението на България получи подкрепа и има възможност тя да бъде запазена за следващия програмен период. 

Тук вариантите са два – дали с нова референтна година – 2018, по решението на ЕП, или както досега, но с намаляващ бюджет в размер на 30% от сегашния, за каквото настоява Съветът. От трета страна, ЕК напълно отхвърля възможността за продължаване на този вид подпомагане.

За т.нар. озеленяване на селскостопанската политика също се спори какъв процент от общия пакет от директни плащания да е задължителен.

„За мен най-важното е на заседанията на Тематичната работна група да бъдат предложени всички лесни за прилагане от земеделските производители зелени практики, така че да можем да се справим с предизвикателството на новия програмен период“ заключи министърът на земеделието.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg