Министрите на земеделието на страните от Г-20 обявиха на среща в Буенос Айрес, Аржентина, че ще работят съвместно за постигане на целите за „прекратяване на глада и насърчаване на устойчиво селско стопанство“.
 
 
В групата Г-20 влиза Европейският съюз и още 19 страни-членки - Австралия, Аржентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексико, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Франция, Южна Корея, ЮАР и Япония.
 
След два дни съвместна работа министрите приеха заключителна декларация, в която изтъкват ключовата роля на държавите членки в глобалната продоволствена система. Документът подчертава и „голямата отговорност за активен принос за повишаване на световната продоволствена сигурност и подобряване на храненето чрез увеличаване на селскостопанската производителност и доходи насърчаване на устойчивото управление на природните ресурси“.
 
Загрижени, че след дълги години на упадък глобалният глад се е увеличил и сега засяга 815 млн. души по целия свят“, отбелязват министрите от Г-20.
 
Форумът излезе с позиция и по така наречените търговски войни. Министерската среща излезе с позиция за насърчаването на търговията като двигател на напредъка. Участниците заявиха, че са обезпокоени от засилената употреба на протекционистични нетарифни търговски мерки, които несъвместими с правилата на Световната търговска организация (СТО). Имат се придвид ограничения по административен път, а не чрез налагане на мита.
 
 
„Протекционизмът не е пътят, по който трябва да вървим. Той не може да отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени днес. Търговията спомага за опазването на световния мир“, каза Юлия Кльокнер, министър на земеделието и храните на Германия. 
 
Декларацията на Г-20 подчерта значението на иновациите. „Развитието на селското стопанство, инвестициите и търговията, както и използването на усъвършенствани технологии, бяха основни двигатели на човешкия прогрес през последните десетилетия и на подобряването на жизнените условия на милиони хора по света“, изтъква декларацията. 
 
Г-20 се обяви в подкрепа на „използването на иновативни селскостопански практики и технологии, които подобряват производителността и устойчивостта на селското стопанство“. 
 
 
„Тази среща трябва да бъде разглеждана в глобалния контекст. Нашите страни представляват 60% от световната земеделска земя и почти 80% от търговията с храни и селскостопански продукти“, каза земеделският министър на Аржентина Луис Мигел Ечевере.
 
Министрите подчертаха отново значението на здравословното състояние на почвите за засилване на ролята на селското стопанство в човешкото развитие. Друг акцент е подкрепата за навлизането на информационните и комуникационните технологии, от които се очаква да помогнат за повишаване на производителността на труда в сектора и за постигане на устойчиво селско стопанство. 
Декларацията съдържа и раздел за значението на намаляването на загубата на хранителни продукти и отпадъците.