Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) трябва до есента на тази година да намери решение на проблема с маломерните земи, върнати в реални граници, чиито собственици не са подали декларация за начина на използването им.
 
 
Десислава Танева, председател на земеделската комисия на парламента, заяви това в пленарната зала днес по време на приемането на второ четене на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 
Част от собствениците на парцели, възстановени в реални граници, ги обработват, но не декларират това в общинските служби по земеделие. Причината за това често е „липса на административен капацитет“ – стопаните не знаят, че трябва да подадат документа, или нямат възможност да пътуват.
 
В резултат на този пропуск имотите им понякога се включват в масиви за ползване, а това води до конфликти с арендатори. Депутатът Бюрхан Абазов призова този проблем  с комасацията да се реши сега, за да не се стига до това „собственици и арендатори да се бият“.
 
 
По думите на Танева, по време на обсъждане в земеделската комисия на парламента представители на министерството са информирали, че се подготвя „цялостен земеделски законодателен акт“, който ще предложи решение и на този проблем. Според експерти става дума за дългоочаквания Кодекс за земята.
 
Председателят на земеделската комисия призова да не се бърза с промяна на режима сега, тъй като кампанията за заявяването на площите е в разгара си. Тя ще приключи на 15 май и евентуални промени във философията на комасацията в този период може да създадат съществени проблеми с директните плащания.
 
Мнозинството в парламента се вслуша в предупреждението и остави за есента решението за третирането на малките имоти, върнати в реални граници.