Държавната помощ от 426 млн. лв. ще стигне своевременно до земеделските производители. След решението на Министерския съвет, който одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“, ще работим изключително бързо това да се случи, обеща заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков.

Гласувайте: Запасявате ли се с торове навреме?

Пред производители от Сливенско той допълни, че е проведена среща с Министерството на труда и социалната политика, на която е коментиран осигурителният праг в сектор „Земеделие“.

Относно липсата на приемственост в политиките за земеделие и на Закон за браншовите организации, Тодор Джиков смята, че регионалните браншови организации е добре да се обединят в една национална.

Представителите на бранша поставиха въпроса за напояването, а земеделският зам.-министър се съгласи, че е нужно целенасочено да се търсят решения на проблемите при осигуряването на вода. 

Производителите повдигнаха въпроси също за зимните пръскания и възможността за увеличаване на предвидения за тях бюджет, както и за вноса на плодове и зеленчуци.

Аграрният заместник-министър съобщи още, че продължава работата по отстраняване на коментарите по Стратегическия план. Търсят се възможности за целева държавна субсидия за сектор „Плодове и зеленчуци“. Според него мерките за подпомагане трябва да отчитат какви са пазарните сътресения при отделните култури.