Има ли анализ на икономическите загуби на България, причинени от реализацията на етерични масла и от невъзможността им за реализация във фармацефтичната и козметична промишленост извън България? Това е депутатски въпрос, отправен към министър Танева, а от отговора се разбира, че икономически изчисления в тази посока не са правени.

Млад фермер с печеливш пазар в Швейцария

В отговора на Министерството се посочват данни, излагани през годините от Националния статистически институт (НСИ), показващи как се движи производството и пазара на етерично-маслените култури у нас.

Производство

Производството на розово масло през 2018 г. от 4,3 тона отчита увеличение спрямо 2017 г. със 17%, докато при лавандуловото масло за същия период има намаление с 25%. Производството на другите етерични масла и есенници се увеличава повече от два пъти през 2018 г., става ясно от цитираните стойности.

Предварителните данни от НСИ сочат, че през 2019 г. предприятията, включени в извадката, са произвели общо 207,5 тона етерични масла, което в сравнение с 2018 г. е увеличение със 79,6 тона, или 62,3%.

Миналата година са произведени с 28% по-малко розово масло спрямо 2018 г. и с 24,6% повече лавандула.

Продажби

По отношение на продажбите през 2018 г. предприятията са реализирали общо 208 тона етерични масла и есенници. В сравнение с 2017 г. те са с 41 тона по-малко, но с 60% повече, съотнесено към 2014 г.

Конкретен анализ или извършено проучване относно икономическата загуба на  България, причинена от реализацията на етерични масла и от невъзможността за реализиране на етеричните масла във фармацефтичната и козметична индустрия извън страната ни, не е правен. Единствените изводи, които може да се направят, са на базата на данните от НСИ за обема на експорта на етерични масла – вътреобщностните доставки и износа за трети страни в тона“, посочва в отговора си земеделският министър.

От таблицата става ясно, че при групата на продуктите от розово масло има намаление на експортните количества до 20,3 тона през 2020 г.

Прави впечатление, че експортът на ментово масло се задържа на едни и същи нива, а при лавандуловото се забелязва увеличение на изнесените количества от 105,8 тона за 2019 г. до 159,2 тона през 2020 г.