Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. С посочената мярка се цели въвеждането на допълнителни изисквания, както по отношение условията и начините на предлагане на „имитиращите продукти“, така и за предоставяне на повече информация относно техните характеристики, с цел повишаване възможностите за информиран избор и защита правата на потребителите. С проекта се въвежда и изискване за предлагане на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, в търговската мрежа на отделни щандове, ясно обозначени с надписа "Имитиращи продукти“.
 
Изисквания при предлагане на имитиращ продукт:
 
1. При етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, върху етикета в непосредствена близост до наименованието на продукта, задължително се посочва „Имитиращ продукт“ и ясно обозначение на компонента или съставката, които са използвани като частични или пълни заместители.
2. Върху етикета, също така, задължително се посочва и количеството на съставки или категория съставки като сурово мляко, мазнини и/или  протеини от немлечен произход, използвани в производството на имитиращия продукт, а също така трябва да се посочва и видът на използваното мляко, ако то е различно от краве. 
3. Имитиращите продукти се продават в търговската мрежа предварително опаковани и на отделни щандове или обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти и ясно обозначени с надпис Имитиращи продукти. 
 
За привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата на производителите на мляко, млечни продукти и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, се дава тримесечен гратисен период от влизането в сила на постановлението. Постановлението влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник.