Министерският съвет (МС) прие решение, с което се предоставя възможност за допълнително сключване на договори над бюджета по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007-2013 г.

 

По този начин ще бъдат подпомогнати земеделски производители за изпълнение на различни видове инвестиции, което ще благоприятства модернизирането на техните стопанства и повишаването на конкурентоспособността им.

 

Възможността за сключване на нови договори през 2014 г. ще доведе и до ускоряване на усвояването на средства по Програмата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!