Министърът на земеделието и храните Десислава Танева коментира пред Стандарт, че приемът по 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, е възможно да бъде отворен наесен.
 
„Най-големият въпрос е с отварянето на втория прием по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства". Този прием зависи от приключването на комуникацията ни с ЕК относно допустимостта на подкрепа за инвестиции в хидромелиоративна инфраструктура за стопанствата. Водим интензивен диалог и се надявам през юли да имаме яснота как ще приключи той. Най-оптимистичната възможност е приемът да бъде отворен наесен. По начина, по който ще приключи този диалог и от комуникацията ни с бранша, ще определим кога и в какъв вид да отворим отново мярка 4.1.“
 
Министър Танева припомни, че приемът по мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства ще отвори на 4 юли. Националната служба за съвети в земеделието безвъзмездно ще изготви проектите на всички желаещи да кандидатстват по нея малки стопани в рамките на 6 седмици.