Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговаря на 15 депутатски въпроса в рамките на извънреден Парламентарен контрол, който ще се проведе днес, 17 февруари. 
 

Кандидатстване на земеделските стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г., ваксинацията на преживни животни срещу Син език, гори, професионално образование и установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов са част от поставените въпроси към земеделския министър.
 
 
V. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на: 
 
1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов.
 
2. Въпрос от н.п. БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН; АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ и ХАМИД БАРИ ХАМИД относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.
 
3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".
 
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.
 
5. Въпрос от н.п. МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА относно протест на 02.12.2014 г. пред Държавно горско стопанство - Момчилград и декларация от членовете на Ловно рибарско сдружение "Родопи" - Момчилград и членовете на Ловнорибарска дружина - Равен.
 
6. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора.
 
7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.
 
8. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина.
 
9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно доставката на ваксина за болестта "син език" по Закона за обществените поръчки от Българската агенция по безопасност на храните.
 
10. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кандидатстване на земеделски стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г.
 
11. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно проблеми при прилагането на Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).
 
12. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно управление на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните и вижданията на министерството за тяхното развитие.
 
13. Питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно ограничаване на незаконната сеч на горите.
 
14. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно спиране на дейността на териториалните поделения на ЮИДП Сливен - ДГС Звездец, Малко Търново и Граматиково.
 
15. Въпрос от н.п. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ относно обособяване на общинска служба "Земеделие" в гр. Сърница.
 
Извънредният парламентарен контрол ще се проведе от 9 до 19 часа.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!