Представители на УС на Националното сдружение на общините (НСОРБ) се срещнаха с председателя на Народното събрание и министъра на земеделието Десислава Танева, съобщава БТА. Принципно съгласие е било постигнато за облекчаване на ограниченията относно разпореждането от страна на общините с т. нар. "остатъчен земеделски фонд" . 

 

Министър Танева и Даниела Панов (кмет на Велико Търново), който бе избран за Председател на НСОРБ, и Председателя на НС Цецка Цачева, са постигнали споразумение да се подготвят критерии и конкретни предложения за облекчаване на мораториума за земи, предмет на конкретен инвестиционен интерес, разкриване на нови работни места и развитие на техническата инфраструктурата.

 

Разискваната тема касае член 19 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи. 5-годишен мораториум е в сила към момента върху тези земи и те не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки от страна на общините.

 

Текстовете ще бъдат подготвени от работна група от експерти на НСОРБ и Министерството на земеделието и храните. Предложенията ще бъдат представени на председателя на НС Цецка Цачева. Тя ще ги изпрати на всички парламентарни групи, след което да бъдат внесени за обсъждане в ресорните комисии.

 

Представителите на НСОРБ разговаряха с г-жа Цецка Цачева и относно предстоящите промени в Закона за нормативните актове. Заявена бе необходимостта те да бъдат обсъдени предварително с представителите на местната власт, тъй като голяма част от промените имат пряко отношение местната власт и техни компетенции.