Отсрочени са 3 768 договора на земеделски стопани за нисколихвени кридити от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за фураж през периода 2008-2012 г., като общо сключените договори по това време са 4 465.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов съобщи това в писмен отговор на въпрос от депутатите Георги Стоилов и Кристина Сидорова за старите кредити за изхранване на животни.
 
„Погасената главница от предоставените през 2008-2012 г. кредити в сектор "Животновъдство" възлиза общо на близо 12 млн. лв., което е над 15% от предоставените кредити през периода, а издължената лихва е в размер на близо 10 млн. лв.“, отбелязва министърът.
 
Сключените общо 4 465 договора са били на обща стойност 77 116 613 лв. Отсрочените 3 768 договора представляват 84% от общия брой.
 
„Кредитният дълг по главницата на отсрочените кредити възлиза на 56 691 340 лв., а размерът на дължимата лихва към тях е 11 530 020 лв.“, уточнява министърът. Нередовните кредитополучатели, които нито са изплатили задълженията си, нито са ги отсрочили, са 387 стопани.
 
 
„Погасяването на кредитите, отпуснати на животновъдите, се оказа проблематично за част от кредитополучателите, които не са в състояние да обслужват задълженията си. В тази връзка, с цел избягване на възможността земеделските стопани да се превърнат в длъжници към ДФЗ, през годините се предприеха действия по отсрочване на плащането на дължимите суми по тези договори при спазване на изискванията, посочени от ДФЗ“, пише министърът.
 
Той припомня, че с решения на Управителния съвет на ДФЗ няколко пъти дължимите главница и лихва по предоставени кредити на животновъдите са били отсрочвани, за да се даде възможност да бъдат погасени взетите заеми.
 
Последно с Решение на Управителния съвет на ДФЗ от 13 ноември 2017 г. задълженията са отсрочени до 27 ноември 2018 г., като лихвата по отсрочването е 4%. 
 
„Дължимите кредити, предоставени през периода 2008-2010 г. и 2012 г. следва да са обезпечени в размер на 110% върху дълга (главница и лихва към 27 ноември 2018 г.). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФЗ до 30 април 2018 г.“, подчертава Порожанов.
 
Срокът за подаване на заявления от животновъдите за отсрочване на нисколихвените кредити за фураж изтече в края на февруари тази година.