Едва 13% от средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. са разплатени. С това ПРСР остава рискова, тъй като със сегашния темп на разплащане има съществен риск от загуба на средства. До края на годината по ПРСР трябва да бъдат разплатени 398 млн. евро. Това заяви вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова в интервю за Медияпул. По думите на Цанова „трябва да затворим отворените въпроси по Споразумението за партньорство с ЕС, които не са никак малко“. Цанова заявява, че основните проблеми, посочени в докладите на Европейската комисия (ЕК) и Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (ОСЕС), свързани с изпълнението на ПРСР 2007-2013 г., два.

 

„От една страна имаме проблем с предварителния контрол от страна на управляващите органи, а от друга - проблем със самия процес на провеждането на обществените поръчки и критериите, които се залагат в тръжните условия – неравнопоставеност на кандидатите, ограничителни условия. Важно е управляващите органи да уеднаквят процедурите, така че бенефициентите да не се объркват, а ние да направим такива контролни механизми на тези нива, които да са ефективни”, заяви още Цанова.

 

Вицепремиерът по еврофондовете коментира липсата на сертифициращ орган по ПРСР така: „От април 2013 г. до сега Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е публикувало три обществени поръчки за избор на сертифициращ орган на Разплащателната агенция. Първата поръчка е прекратена от МЗХ. Втората поръчка беше обявена за незаконосъобразна от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и от Върховния административен съд (ВАС).

 

Третата поръчка е обявена юни 2014 г. Тя също се обжалва в КЗК и е наложена временна мярка за спиране на процедурата. Чакаме произнасяне на КЗК, което също подлежи на обжалване пред ВАС. Ситуацията наистина е патова със Сертифициращия орган по ПРСР, защото ако искаме да сертифицираме всички разходи, това означава, че трябва да започнем още през септември, за да може целият обем разходи да бъде извършен. Изготвен е план за действие, който обсъждаме с правни експерти и скоро ще знаем конкретния начин, по който ще се случи“.

 

По думите на Цанова, процедурите по одобряването на ПРСР 2014-2020 г. изостават. „По Програмата за селските райони има забавяне и не очакваме тя да заработи през 2014 г.“, заяви Цанова. Тя е категорична, че целта на служебното правителство е при следващите преговори с ЕК да се синхронизира и ПРСР 2014-2020 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!