Министърът на земеделието проф. Греков отправи обръщение по повод Деня на ветеринарния специалист. „Вашата работа е изключително отговорна - както за недопускането на разпространението на болести сред животните, така и за осигуряването на безопасността на храните за всички нас. Едновременно с това Вие полагате сериозни усилия да се придържате към съвременните стандарти на ветеринарната професия.

 

Всеки от Вас гради рутина в ежедневната си работа, трупа нови познания и в този смисъл Вие сте отлични специалисти, които се вписват по достоен начин в съвременната рамка на европейската ветеринарна общност“, пише в обръщението на министър Греков. По думите му здравеопазването на животните в Европейския съюз ще продължава да играе ключова роля и за в бъдеще при търговията с животни и животински продукти за гарантиране безопасността на храните и фуражите, както и за предотвратяване на зоонози.

 

„Здравето на животните предизвиква загриженост у всички европейски граждани и тази загриженост произтича от това, че то е свързано с общественото здраве и безопасността на храните от една страна, а от друга и със загубите за икономиката. Ето защо и Вашата дейност трябва да постави акцент върху превантивните предохранителни мерки, като надзор и върху мерките за намаляване на риска от възникване на заболявания, отколкото за ликвидиране на последствията от тях“, се казва в обръщението на проф. Димитър Греков.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!