CAP4US

Един чувствителен период ще има по повод прилагането на изискването за минимална почвена покривка през периоди и площи, които са най-чувствителни, или Стандарт за добро земеделско и екологично състояние на почвата (ДЗЕС) 6, стана ясно от Светослава Димитрова от дирекция “Растениевъдство” в земеделското министерство по време на последната информационна среща с фермери по Кампания 2024

“Тук идеята е почвата да не се оставя празна през чувствителните периоди. Това, което затрудняваше до момента земеделските стопани, е два чувствителна периода, зимен или летен, с изискване за наклони и др. Това, което ще предложим за съгласуване с Европейската комисия веднага, щом е факт в официалния вестник на Европейския съюз промяната на регламента, смятаме, че ще удовлетвори всички земеделски стопани.

Предвижда се да отпадне зимният период, а с него и наклоните. Ще предложим да има само един чувствителен период, който ще бъде от 1-и юни до 30-и септември”, коментира Димитрова. 

Основната цел на стандарта е да се намали почвената и водната ерозия и за тази цел стопаните трябва да поддържа минимална почвена покривка. Досега правилото, прилагано пред Кампания 2023, изискваше в земеделските стопанства задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ на стопанството да се поддържа минимална почвена покривка през чувствителния период - 1 юни - 31 октомври.

В земеделските стопанства, при площи с наклон равен или над 10%, през периода от 1 ноември до 15 февруари е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ на стопанството да се поддържа минимална почвена покривка. Изискването не се прилагаше при бенефициери, които осигуряват последваща култура в рамките на 2 седмици след премахването на предходната растителна покривка. 

По думите на експертите предложената дефиниция ще бъде: “В земеделското стопанство е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ на стопанството пред съответния чувствителен период - 1 юни - 30 септември да се поддържа минимална почвена покривка. Изискването за минимална почвена покривка в периода от 1 юни до 30 септември не се прилага за бенефициери, които осигуряват последваща култура в рамките от 2 до 6 седмици след премахване на предходната растителна покривка”. 


Според Светослава Димитрова начините на осигуряване на тази покривка ще бъдат запазени, каквито са били и през предишната кампания. 

При трайните насаждения също ще се спазва този летен период, като там изискването е върху минимум 50% от площта на стопанството да се извърши укрепване чрез затревяване или засяване с покривни култури”, коментира още представителят на земеделското министерство. 
Очаква се промените в стандартите да бъдат предложени на Европейската комисия за нотификация след края на май. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg