Малките и средни фирми ще могат да внасят ДДС в държавния бюджет след като клиентът им е платил за извършените от тях доставки на стоки и услуги, а не при издаването на фактурата. Това ще разреши т.нар. режим „Касова отчетност на ДДС“, който цели да подпомогне малките и средни предприятия, срещащи затруднения при плащане на ДДС към бюджета. Проектът за въвеждането на режима в националното законодателство представи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, съобщиха от Финансовото министерство.

МФ предвижда режимът да влезе в сила от 1 януари 2014 г., а очакването е 220 000 фирми, регистрирани по ЗДДС, да имат възможност да изберат прилагането на новия режим. Фирмите, които имат годишен оборот до 500 000 евро или тяхната равностойност в национална валута, ще могат да изберат режима.

Заместник-министър Петкова поясни, че сред очакваните ползи от въвеждане на мярката са намаляване на междуфирмената задлъжнялост, подобряване на ликвидността на малките и средни предприятия, намаляване на данъчните измами, при които се използват фиктивни доставчици и фиктивни сделки за неправомерно възстановяване от държавата на ДДС или за намаляване размера на дължимия данък за внасяне.

За въвеждането на режима в националното законодателство ще се наложат промени в Закона за данък върху добавената стойност и в Правилника за прилагането му. Режимът се прилага в 20 държави-членки на ЕС, като Белгия, България, Гърция, Дания, Словакия и Чехия все още не са го въвели. Регистрацията на фирмите, които ще изберат да се възползват от този режим, ще се извършва чрез подаване в компетентната териториална дирекция на НАП на заявление за регистрация по образец или по електронен път.

Цялата презентация на заместник министъра на финансите Людмила Петкова можете да видите тук

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!