Балтийските републики Латвия и Естония бяха домакини на петата годишна конференция по проекта „Хляб на мира“. „Регионално и международно сътрудничество: местното е глобално“ бе тазгодишната тема на форума, върху която бяха съсредоточени изказванията на официалните представители на земеделските министерства, и на неправителствените партньорски организации, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Към делегациите на 12 държави за първи път се присъединиха и гости от Финландия и Украйна.
 
 
„Трябва да полагаме повече усилия, за да зачитаме другите, и да работим заедно с останалата част от света. Само онези, които са силни отвътре, могат да бъдат силни отвън. В добри времена е лесно да вървим заедно, в лошите обаче различията между слабите и силните стават осезаеми, и тук ЕС трябва да бъде единен и силен“, каза зам.-председателят на естонския парламент Ен Есмаа. 
 
„В съвременния свят почти не съществуват държави/организации, които да се справят с предизвикателствата самостоятелно. Напротив, изисква се изграждане и разширяване на сътрудничеството, насочване на усилия от колкото се може повече страни (многостранни действия), за разрешаване на общи проблеми и постигане на определени общи цели“, отбеляза и.д. изп. директор  на НАЗ Ася Гочева. 
 
Именно неправителствените организации играят ключова роля, а в много случаи те са движеща сила за установяване и поддържане на сътрудничеството. Изграждането на общност със споделено бъдеще на човечеството подпомага интеграцията, разбирателството и хармоничното съвместно съществуване. Засилването на сътрудничеството е единствения път, водещ към разрешаване на многостранни и глобални предизвикателства, и неизбежна тенденция на глобализацията.
 
НАЗ приведе като добър български пример за взаимодействие с публичните органи и участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения – Националния земеделски форум – успешно функционираща форма на диалог между земеделските организации и националните институции.