Стартират проверки на междинните култури от 12 октомври и след 15 октомври по кръстосано съответствие. Това съобщи Снежана Ангелова, директор на дирекция „Технически инспекторат“ в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) на среща с фермери в Сливен.

ДФЗ ще гласува 4,6 млн. лв. за 100% пропаднали площи

На засегнатите от сушата площи ще се извършва контрол за засяването на културите.

„Той ще е по отношение на засяването на междинните и ще се извършва документално. Целта е да бъдат предотвратени в максимална степен последиците от сушата за стопаните“, поясни Ангелова.

Крайният срок за засяването на междинните култури беше 30 септември. Те ще могат да бъдат използвани от земеделските стопани, кандидатстващи за директни плащания за изпълнение на изискването за екологично насочени площи. 

Още в края на месец август изпълнителният директор на фонда Васил Грудев заяви, че се обмисля земеделските стопани, които са засели междинни култури, но те не са успели да поникнат заради сушата, да не подлежат на санкции.

На срещата присъстваха земеделски производители от областите Сливен, Бургас, Ямбол и Стара Загора. Те бяха запознати с параметрите на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). В момента се обсъжда програмирането на директните плащания и адаптирането на зелената архитектура към българския вид производство и фермери.

„Искаме всичко да е лесно постижимо за тях, за да може да защитят плащанията си. Те ще са по-високи в новия програмен период, но с постигане и на по-високи цели, най-вече във връзка с озеленяването и опазване на околната среда“, каза земеделският министър Десислава Танева. 

В срещата участие взе и Мария Христова, заместник-председател на Координационното звено за изготвяне на Стратегическия план за новата ОСП. Тя запозна стопаните с напредъка на страната ни по изготвяне на Документа и детайлите за новата завишена условност и екосхемите.