Земеделските производители, които заявят засетите си площи с междинни култури по мярка "Агроекология и климат" на Програмата за развитие на селските райони и не ги заявят и като екологично насочени площи (ЕНП) по ос I директните плащания, ще получат по 90 евро за хектар, вместо по 20 евро/хектар.
 
При ЕНП изискването е културите да бъдат засети между 1-ви и 30-и септември, а при култури по мярка агроекология, трябва да са налични като зелена покривка и да не се разорават до края на март, обясни Свилен Костов,  председател на Центъра за иновативно земеделие. 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!