„Месодайно говедовъдство в България няма“, заяви Дамян Вътев, зам.-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и управител на на фирма „Биологика“, предаде Фермер.БГ. Вътев участва в дискусия за прилагането на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. и отражението й върху животновъдството в България.

 

Вътев цитира агростатистика на МЗХ за 2012 г., според която в България има 318 000 крави, от които едва 9% са месодайни. „В същото време 80% от месото за преработка у нас е от внос. Това означава, че съществуващото в страната месодайно животновъдство е просто символично и на практика го няма“, заяви още Дамян Вътев.

 

По думите му подпомагането на животновъдството е необходимо, но няма анализи и разчети каква е крайната цел на такова подпомагане. „Много се говори за подпомагане на сектор Животновъдство, поставя се акцент върху връщането на младите хора в селата, за да се занимават с животновъдство. Това е добра идея, но досега не съм видял анализи за това какъв е пазарът като потенциал предвид нивата на внос“, допълни Вътев.

 

Според Вътев един от проблемите за животновъдите в новия програмен период е свързан с изискванията на Нитратната директива, които до момента е трябвало да бъдат изпълнявани и са били финансово подпомагани. „В новия програмен период за подпомагане при изпълнението на изискванията на Нитратната директива не се говори. Инвестициите, обаче, са значителни и бих ги определил като невъзвращаеми или изключително продължителна във времето възвращаемост.

 

Това поставя много сериозни въпрос как ще изпълнят ангажиментите по директивата хората, които биха тръгнали да се занимават с животновъдство“, заяви Вътев. Според него нерешените въпроси в сектора са много и необходимо те да бъдат широко дискутирани и по тях да бъде постигнато национално решение. Много сериозен проблем, според Дамян Вътев, за българското животновъдство е и наличието на един единствен екарисаж.

 

По думите му секторът на месодайното говедовъдство пряко кореспондира с новите правила, по които от следващата година в България ще се получават директни зелени плащания, особено в частта за изискванията за постоянно затревените площи. Вътев беше категоричен, че е необходимо да има яснота има ли и къде проблем с пасищата, както и да има регионален подход, тъй като ландшафтът на страната ни е различен.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!