Месечните плащания за България за октомври 2017 г. от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 14 843 084, 41 евро. 
 
 
Това решение беше взето по време на Комитета по селскостопански фондове на17 ноември. 
 
В рамките му държавите членки дадоха положително становище относно Решение за изпълнение на Комисията по отношение на месечните плащания от ЕФГЗ за разходите, извършени от Разплащателните агенции на държавите членки за октомври 2017 г.