Истината е, че за четирите мерки, касаещи земеделието в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), има четири празни листа”, обяви на първата си пресконференция служебният земеделски министър Явор Гечев, като увери, че „те ще се попълнят и нещата да потръгнат”.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Само преди месец индикациите от последното редовно правителство бяха, че няма забавяне на изпълнението на НПВУ и че се очаква първият транш от над 1,3 млрд. евро да пристигне през есента на 2022 г.

Бяха нужни редица законови изменения за успешното изпълнение на Плана, но впоследствие от ресорното министерство заявиха, че в областта на земеделието изпълнението на заложените в двата проекта дейности, както и на предвидената реформа за постигане на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г. не изисква законодателни промени.

Бившият агроминистър изтъкна, че повереното му ведомство е реализирало двете проектни предложения за устойчиво селско стопанство, залегнали в НПВУ.

Първият проект е „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“, с бюджет от 23,9 млн. лв. с ДДС. Той предвижда изграждане на единна Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ) за обмен на данни между публичната администрация и земеделските производители. По втория проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ заедно с осигуреното държавно съфинансиране общият ресурс е 524,9 млн. лв. с ДДС.

Именно тук фермерите могат да получат финансиране по четирите мерки:

Инвестиции в технологична и екологична модернизация - с бюджет от 318 млн. лв. без ДДС; Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци – с бюджет от 15 млн. лв. без ДДС; Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, за които се отпускат 4,6 млн. лв. без ДДС; Инвестиции, свързани с ефективното използване на вода в земеделските стопанства - с бюджет от около 100 млн. лева без ДДС.

За да започне прилагането им обаче, трябва да се напишат всичките нужни документи по стартирането им. „Към този момент не е започнала работата по документацията и насоките за кандидатстване”, заяви Явор Гечев. Той коментира ситуацията с думите, че няма да се оплаква от лошо наследство, но предстои много усилена работа по Плана за възстановяване, за да може средствата да се усвоят и то ефективно.

Явор Гечев: Няма да позволим загуба на средства. Дори да не можем да стартираме всички мерки в началото, ще отворим поне тези, които са с по-голям обхват. Ще се справим.

Служебният земеделски министър бе категоричен, че екипът му ще разпише всичките четири мерки и те ще бъдат готови за стартиране. По плана на предишното ръководство се предвиждаше в последното тримесечие на годината да започнат приемите по мерките от Фонда за насърчаване за технологичния и екологичен преход на селското стопанство. Дали това ще стане, предстои да видим.