Какво точно стои зад проекта за Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз (ЕС) след 2020 г., това разяснява икономистът Алън Матюс в своя пореден материал на тема Обща селскостопанска политика (ОСП).

Порожанов: Страните-членки трябва да поставят основите на модерна ОСП

На 2 май Европейската комисия (ЕК) заяви, че предложението включва намаляване на бюджета с 5% както на ОСП, така и на програмите по Кохезионната политика, тъй като те разполагат с най-голям финансов портфейл, съобщава capreform.eu.

Матюс дава друг поглед към тези цифри, според който намалението ще бъде 15% за периода на следващата Многогодишна финансова рамка, като най-големи са съкращенията по Втори стълб – около 26%. Директните плащания ще останат същите в номинално изражение.

Преди време европейският комисар по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер заяви, че проектът за Многогодишна финансова рамка ще предвижда намаляване на бюджета на ОСП с около 6%, без да конкретизира за периода и други детайли, което прави посочената цифра напълно лишена от смисъл, казва Матюс.

Шест процента в реално или номинално изражение? Изразяват ли те разлика между бюджета на ОСП през 2027 година и този от 2020 г? Или пък разликата между ресурсите, които ще бъдат предоставени за целия период на 2021-2027, сравнено с периода 2014-2020?

Заключенията на Алън Матюс

Твърдението на ЕК, че орязването на бюджета на ОСП в проекта за Международната финансова рамка ще бъде само 5% спрямо настоящата рамка изглежда е базирано на сравнения в номинално изражение и спрямо целия ресурс във всеки един програмен период.

През периода на следващата Международна финансова рамка бюджетът на ОСП ще намалее с около 15%. Директните плащания ще останат същите в номинално изражение, докато плащанията за развитие на селските райони ще намалеят с 25%.

Това бавно свиване на плащанията по Втори стълб, докато тези по Първи стълб са относително защитени не отговаря на реториката на ЕК, че следващата ОСП ще преследва по-високи критерии спрямо околната среда и климата.

Възможно е ЕК да поиска по-голямо съфинансиране от всяка една страна членка, което предполага повече гъвкавост през следващия програмен период, която позволява на страните членки да модулират ресурсите между стълбовете – на принципа на предложения в двете посоки. От друга страна, казва Матюс, излизането на Великобритания от ЕС ще доведе до увеличаване на дяла на Втори стълб в общите разходи на ОСП.

Не е изключено амбицията за по-сериозни изисквания спрямо околната среда и климата да провокира допълнителни регулации, например те да бъдат обвързани с получаването на директни плащания.

По всичко личи, че Комисията не възнамерява да направи нищо повече от това да преформулира съществуващите изисквания за кръстосано опазване и екологосъобразност, без задължително да покачва нивото на екологична амбиция.

Посланието е ясно, казва Матюс – директните плащания към фермерите трябва да бъдат относително защитени, дори на цената на сериозно орязване на Втори стълб.