Ако подаваме документите си през октомври, имаме уверението, че до края на съответната година парите ще бъдат преведени. Ако
октомври подадем, ноември да ги проверят, декември имат възможност да ги изплатят. 
 
 
Това каза Рангел Матански, член на УС на Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ) за Фермер.БГ по повод приетото допълнение в Наредба 3, регламентираща директните плащания. Допълнението се отнася до Схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници и Схемата за обвързано подпомагане за млечните и/или месодайни крави под селекционен контрол.
 
Според приетата промяна ще бъде променен срокът за подаване на декларациите по образец към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Така земеделските стопани ще имат време от 5 до 30 октомври в годината на кандидатстване като подадат необходимата документация в съответната областна дирекция на ДФЗ. 
 
 
„Това беше наше предложение. Ако бяхме на принципа като зеленчуците – те подават документите си през януари, щяхме да се застъпим с тях и като говорихме с колеги стигнахме до общото мнение, че евентуално май-юни щеше да бъде най-оптимистичният срок за получаване на пари – след чистене на грешки, да се проверят всички неща“, каза Матански. 
 
Той припомни, че тази година плащанията на парите, които получават по различните схеми за земята, са се проточили дълго време. 
„Ако тези пари за обвързаната подкрепа закъснеят и дойдат през март, април или май, това означава много тежка ситуация за животновъдите. Но, ако документите се подадат октомври, имаме уверението, че до края на съответната година парите ще бъдат преведени. Ако октомври подадем, ноември да ги проверят, декември имат възможност да ги изплатят“, добави Матански. 
 
 
По време на общественото обсъждане на промените в Наредба 3 Рангел Матански внесе  две предложения, но и двете бяха отхвърлени. 
„Длъжни сме да реагираме, когато получим сигнали от фермери. Тези предложения бяха в унисон с това. Какви ще са последствията от отказа за приемане на нашите предложения, не мога да кажа към момента“, обясни Матански.