„Четец“ на пасища помага на фермерите, като следи растежа на тревата и нейния потенциал, пише Dairy Global.
 
 
Иноваторът е холандски млекопроизводител. Той се грижи за 185 крави и стопанисва 100 ха с пасища. 
 
Piet Jan Thibaudier е на 31 години, а със земеделие се занимава от 10 години. До преди иновацията той е гледал кравите оборно, след изобретяването на „четеца“ обаче, фермерът решава да изпробва и пасищното отглеждане.
 
 
Технологията е австралийска, но той успява да я адаптира и внедри в стопанството си. Машината се закача отпред на трактора и следи състоянието на пасищата, като измерва височината на тревата при рязане, по този начин фермерът може да направи изовд за нейния потенциал.
 
Преди тревата да бъде изкосена, сензорите измерват височината й, както и добива на зелената маса. Тази информация позволява на земеделския производител да види най-слабите части на пасището и да подобри тяхната ефективност. Машината дава сведения и за pH-то и влажността на масива.
 
 
Средната млечност на стадото е средно 8,700 кг на крава годишно, при 4,5% масленост и 3,65% протеини. Целта на младия фермер обаче е да увеличи тази средна стойност на 10 000 кг от крава годишно, с 5% масленост и 4% протеини. 
 
„Нашите крави се доят два пъти на ден и пасат 6 часа. Искам да увелича часовете на паша двойно през сезона“, обяснява фермерът.