Около 20 000 дка са земите, засегнати от началото на активния земеделски сезон от марокански скакалци в района на Кърджали. Поради това след заседание на Областната епизоотична комисия към Областна администрация в града бе решено да се проведе третиране на площите в няколко населени места. Масовото намножаване на мароканския скакалец (Dociostaurus maroccanus) води до икономически загуби на стопаните, напомнят от Българската агенция по безопасност за храните (БАБХ). 

Мароканският скакалец има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде. Видът намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др. Напада почти всички културни растения, като предпочита тревистата растителност - житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, технически култури, ливадни треви и др. При липса на храна напада лозята, овощните култури, горските насаждения и др.

При настоящото нападение най-много засегнати площи има в землището на село Черноочене, информират от Областната администрация Кърджали. Подобно нападение в областта бе регистрирано преди десетина години, напомнят оттам. 

Направените наземни обработки на площите обаче не дават резултат и затова е решено нивите да бъдат обработени по въздушен метод. Заради нападенията на мароканските скакалци, общинските кметове по места следва да подадат искане за възстановяване на извършените непредвидени разходи до Комисията по бедствията и авариите, информират от администрацията. 

На 27 май се предвижда третиране на площи на територията на община Джебел в село Купците и община Кърджали в селата: Севдалина, Скална глава, Зайчино, Багра, Охлювец, Божак, Голяма бара, Чилик.

Подобни обработки вече имаше на площи на територията на община  Черноочене в селата: Стражница, Верско, Възел, Комунига, Габрово, Женда, Яворово, Свободиново.

Продуктът за растителна защита не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните, напомнят от БАБХ.