През 2014 г. се очаква ЕК да обяви нов биологичен план за действие (екшън план), който ще има пряка връзка с ОСП. Политиката в областта на биологичното земеделие трябва да дава конкретни решения, категоричен е Марко Шлютер, изпълнителен директор на Европейската група на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM).

 

Марко Шлютер

 

Г-н Шлютер, какво предприема IFOAM по отношение на зелената политика в контекста на биопроизводството в новата ОСП?
Общата селскостопанска политика (ОСП) все още е в процес на договаряне. И в този контекст има добра и лоша новина. Добрата новина е, че страните-членки могат да направят истинска реформа в ОСП. Лошата новина е, че никой не ги принуждава да правят такава политика. Критериите за биоземеделие и „позеленяване“ са факт, те са официално признати, но веднага трябва да признаем, че в някои страни биоземеделието може да бъде подпомагано по-малко в сравнение с други страни.

 

Защо?
Най-вече заради по-малкия бюджет и заради голямата надпревара за пари. Ако говорим конкретно за Програмата за развитие на селските райони, то в нея има повече намаление в сравнение с Първи стълб или директните плащания. И още нещо – няма задължителна модулация от Ос 1 към Ос 2, а при новите страни-членки се очаква модулацията да е по-скоро от Ос 2 към Ос 1, тоест от Програмата към директните плащания. Ясно е едно – страните-членки могат да направят много за биоземеделието, ако те наистина приемат сериозно устойчивото развитие на земеделието. Тогава те би трябвало да препращат финансов ресурс от директните плащания към Програмата и нещо много важно – те трябва по най-бързия начин да засилят биомярката, както и комбинация от други инструменти, които могат да помогнат на биоземеделците, като инвестиция в земеделски стопанства, модернизация и подобни мерки. Много важно е партньорството за иновации в Европа. Специализираните групи могат да правят проекти, свързани с иновации, и по ПРСР. Друг е въпросът дали страните-членки ще предвидят тези пари и какво точно ще бъде прието от всяка страна. Смятам, че има наистина голям потенциал страните-членки да направят добри неща. И точно за това ги молим.

 

Все пак има срокове за финализиране на дискусиите по новата ОСП. Какво да очакват фермерите?
Всичко вече е в ръцете на всяка от страните-членки, защото сега дискусиите са там – на национално ниво. Това, което мога да кажа е, че ЕК ще публикува през 2014 г. нов биологичен план за действие (екшън план), който ще има пряка връзка с ОСП и Втори стълб на ПРСР. За съжаление това е само е препоръка, защото ЕК не може да налага национални политики.
Какви са изводите на IFOAM за отношението на страните-членки към биоземеделието?
За съжаление, много страните-членки ще имат сериозни трудности да защитят онова, което са получавали досега. Например, в Естония искат цялата подкрепа за биомярката да бъде да бъде отрязана. Вчера бях в Унгария и разбрах, че там се случва същото – мярката, която досега е подпомагала биоземеделието ще бъде на същото ниво, но там ще се подпомага интегрираното развитие на земеделските стопанства. Това означава намаление на финансирането за биосектора. В разговорите си тук, в България, разбирам, че и у вас подпомагането на биоземеделието и също под заплаха.

 

Тогава какво е, според вас, бъдещето на европейското биоземеделие?
Има и друга страна, разбира се – в Германия, Австрия, Италия подкрепата на биологичното производство продължава на пълни обороти. Но ако не можем да убедим всяка страна-членка да запази определено ниво на подкрепа, то ще изпаднем в много странна ситуация. Факт е нарастването на пазара – най-големият биопазар имат Европа и САЩ. Но увеличаването на пазара в Европа не е адекватно на подпомагането на производителите от ЕС. И за съжаление, на европейските производители ще им бъде трудно да се конкурират с тези от САЩ. Не искам да съм лош пророк, но може да се стигне до това да внасяме продукти от САЩ. Смятам, че страните-членки, в това число и България, трябва много ясно да осъзнаят, че с развитието на пазара трябва да се подпомага и мярката за биологично производство.

 

IFOAM навършва 10 години. Кои са най-важните три неща, които организацията си по поставя като цел за следващия 10-годишен период?
Сега ЕК работи по нова програма за следващия програмен период и една от задачите ни е свързана с изследователската работа. Сега ще се борим на европейско и на национално ниво за прилагане на тази програма. Голямата битка ще бъде на първо място за промяна в Директивата на биопроизводство. ЕК иска да предложи съвсем нова директива, но ние имаме Директива, приета през 2009 г. и частично приложена през 2010 г. Ние сме готови да подкрепим изцяло нова Директива, но смятаме, че тя трябва да бъде приложена на практика, да бъде видима и това е най-важното. Ако бъдат радикално отрязани някои изключения, обаче, ще бъде катастрофа за биоземеделието в Европа.

 

Обосновете се.
Биоземеделието винаги е било процес на принципно приближаване. В някои страни-членки, сред които е и България, биологичното земеделие е сравнително малко развито и независимо от това, че в Западна Европа биопроизводството се развива добре, българският производител, например, няма да има достъп до подпомагане. Затова сме категорични, че е много важно да имаме практически решения. Ако се отрежат всички изключения, ще имаме много по-малко биоферми, което ще доведе до нови дерогации. Ще обобщя – ние продължаваме да преговаряме с ЕК, но се опитваме да търсим ко-решения с ЕП, водим постоянно разговори и с всяка от страните-членки. В България, например, работим много активно с асоциация „Биопродукти“. Като цяло, знаете, през май 2014 г. предстоят европейски избори, новата ЕК ще бъде структурирана през ноември, така че сред най-важните ни задачи е и това да се фокусираме през следващата година върху политиката, която ще поемат новите институции.

 

Определете в едно изречение визията си за бъдещето на биоземеделието?
Това е едно от позитивните неща – ние вече работим за създаването на визия за биоземеделието през 2030 г. - кои ценности искаме да подпомогнем и да представим. За всички е много важно да имаме позитивна визия занапред.

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!