Евродепутатът Мария Габриел участва в дискусия за състоянието и перспективите пред пчеларския сектор по време на първото Международно пчеларско изложение „Апи България“, проведено в Пловдив. Специални поздравления Мария Габриел отправи към организаторите на изложението, всички присъстващи пчелари и гости на изложението. „Такива форуми са мястото за връзката между опитните и по-неопитните, за предаване и споделяне на информация, за експертни съвети, за насърчаване на всички посетители да помогнат за изграждането на по-висока информираност относно силата на българския мед и пчелни продукти.

 

Вярвам, че днес поставяме началото на една дългогодишна традиция, на един ежегоден форум за съвместна работа между производители, търговци и потребители, което да допринесе за съхраняването и развитието на пчеларството в България”, заяви Мария Габриел при откриването на изложението. Евродепутатът представи по време на дискусия състоянието и перспективите пред пчеларския сектор в Европа.

 

Мария Габриел наблегна на основните предизвикателства като здравето на пчелите, финансирането и пазарите. Тя подчерта, че въпреки трудностите, пред пчеларския сектор има редица перспективи, припомняйки идентифицираните от комисаря по земеделие Дачиан Чолош възможности за подпомагане на сектора в новата ОСП. На държавите-членки се предлага възможност да подкрепят проекти за обучение, инвестиции и сътрудничество, които биха могли да бъдат полезни за пчеларството. Пчеларите могат да бъдат включени в мерките, свързани с агроекологията, както и в насочените към малките земеделски производители мерки.

 

Мария Габриел коментира с пчеларите и европейското законодателство, свързано с Директивата за меда, както и въпроса за фалшифицирания мед, който тя постави пред Европейската комисия. Пчеларите от своя страна споделиха редица свои виждания и предложения за развитието на сектора на национално и европейско ниво.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!