Тристранните преговори по оформянето на новата ОСП приключиха. Въпреки че тя залага на по-голяма справедливост за земеделските производители и повече гъвкавост при прилагане на регламентите за държавите-членки, секторът на пчеларството няма да бъде подпомогнат нито чрез директни плащания, нито чрез обвързано с производството подпомагане.

В този контекст, българският евродепутат Мария Габриел от парламентарната група на ЕНП/ГЕРБ депозира в Европейската комисия пореден въпрос, свързан с възможностите за подпомагане на пчеларството в България и Европа като цяло.

„Пчеларският сектор в Европейския съюз изпитва сериозни  трудности и средствата, получени чрез националните пчеларски програми, са недостатъчни за устойчивото развитие на сектора. От друга страна, като земеделски производители пчеларите не притежават и не обработват земя, което ги поставя в неравностойно положение спрямо другите сектори и ги изключва от подпомагане в новата ОСП, базирано основно на селскостопанска площ.”, посочва в аргументите на въпроса Мария Габриел.

В тази връзка тя настоява за отговор какви са според ЕК възможностите за подпомагане на сектора на пчеларството в новата ОСП, и в частност възможностите за подпомагане чрез новата ОСП в страните, прилагащи СЕПП, които да не се базират на притежаването и обработването на земя. Не на последно място, евродепутатът повдига въпроса какви мерки на национално ниво би могла да предложи Комисията за подпомагане на пчеларския сектор.

По регламент Европейската комисия следва да отговори в 21-дневен срок от деня на депозиране на въпроса.  

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!