През 2019 г. чувствително нарастват площите в Русенско, заети с технически култури, и над два пъти площите с трайни насаждения спрямо 2014 г. Това заяви зам.-министър Вергиния Кръстева по време на информационна среща за новата кампания в Русе. 

Зеленчуците в Кърджалийско се ширят на тройно по-голяма площ

Данни на агроминистерството сочат, че обработваемата земя заема близо 92% от използваната земеделска площ в областта. 

Площите, заети със зърнени и маслодайни култури, са близо 94% от обработваемата земя в областта. Най-силно застъпени са пшеницата, царевицата, слънчогледът и рапицата.

По думите й заявените за подпомагане по СЕПП през 2018 г. площи с нахут нарастват с 62% на годишна база. Увеличават се и заявените площи с царевица за зърно – с 25%, с винени лозя - с 8%, с рапица – с 5%, и с орехи – с 3%.

От животновъдните отрасли най-значимо е свиневъдството – около 16% от всички свине в страната през 2018 г. се отглеждат в Русенско. 

В областта се отглеждат и над 6% от птиците и от пчелните семейства в страната. За периода 2014 – 2018 г. броят на пчелните семейства се увеличава с близо 48%, на биволите – с близо 42%, на птиците – с около 25%, а на свинете – с 3,5%. 

През 2018 г. общият брой на овцете и козите, заявени за подпомагане по схемите за директни плащания в областта, нараства с 15% спрямо 2014 г.

За периода 2014 – 2019 г. земеделските производители в област Русе са получили финансова подкрепа от 532,7 млн. лв. Това е 3,5 % от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.