Специалистите по нспекторите по растителна защита към БАБХ следят за фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури в страната и появилите се по тях икономически важни вредители. Констатацията от тези наблюдения до средата на юли 2014 г. е, че има изключително благоприятни условия за натрупване на силен инфекциозен фон и протичане на чести инкубационни периоди при гъбните болести по лозата. Това се дължи на метеорологичната обстановка, която до отчетния период е динамична и бързо променяща се, с чести, интензивни валежи, придружени с градушки и силен вятър.

 

При запазване на метеорологичната обстановка и благоприятните условия за развитието и разпространението на болестите и неприятелите по лозята, се очаква увеличаване на плътността и степента на нападение от тях. Към момента лозята в цялата страна са във фенофаза от „грахово зърно“ до „затваряне на грозда“.

 

Влажното време и оптималните температури бяха изключително благоприятни за развитието и разпространението на мана по лозата. Към средата на юли отчетеното нападение по листата и ресата е повсеместно в цялата страна - 557 920 дка (92% от посевната площ). Констатирани са от четири до осем инкубационни периода. Основно отчетеното нападението по листата и ресата е от I до IV степен на нападение. Нападение от V-VI степен по листата, е констатирано в райони: Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Хасково и Шумен.

 

Силна степен на нападение от IV доVI по ресата, е наблюдавана в области Благоевград, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Разград, Сливен, Стара Загора, Хасково и Шумен. Извършени са от 3 до 8 третирания на 590 393 дка. Условията продължават да са благоприятни за развитието и разпространението на болестта. Очаква се увеличаване степента на нападение.

 

Поражения от болестта брашнеста мана по листа и зърна са констатирани на 435123 дка (71,8 % от посевната площ), като степента на нападение, е много по-силна в сравнение с предходни години. Силна степен на нападение е констатирано в районите на Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Разград, Русе, Сливен и Стара Загора.

 

Механичните повреди причинени от падналите градушки и нанесените поражения от мана и оидиум, са предпоставка да се увеличи разпространението и степента на нападение от сиво гниене. До момента отчетеното нападение от болестта е на 163 873 дка (27% от посевната площ), а са напръскани 326 632 дка. Повечето декари са третирани предпазно, тъй като в повечето райони на страната е отчетен нисък риск на нападение. Данни за висок риск има за област Хасково. Със зазряването на гроздето се очаква разпространението и степента на нападение от болестта да се увеличат и рискът да се вдигне до среден и висок в цялата страна.

 

Болестта екскориоза по лозата е силно вредоносна и се наблюдава на огнища, предимно в старите лозови масиви, във всички лозарски райони. В областите Бургас,Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе и Сливен е отчетена от слаба до силна степен на зараза. Нападнати са 91576 дка (15,11 % от посевната площ).

 

Нападение от шарен гроздов молец е установено на 138 075 дка (22,78% от посевната площ) лозови масиви в цялата страна. Плътност над Прага на икономическа вредност (ПИВ) е констатирана на 72 700 дка в районите на Благоевград, Бургас, Сливен и Хасково. Третирани са 199 341 дка за първо поколение двукратни и за второ поколение еднократно. Срещу второ поколение пръсканията продължават.

 

Нападение от Жълт лозов акар е установено на 73 048 дка. (12% от посевната площ) Отчетено е нападение над ПИВ на 16000 дка в области Бургас, Варна, Видин и Стара Загора. Третирани са 42 648 дка. в цялата страна от един до четири пъти.

 

Лозовата щитовка вреди основно по лозата, но тъй като се изхранва и по други гостоприемници, ларвата и лесто се пренася от вятъра, а има и висок размножителен коефициент, възможността на вида да заселва нови площи и да увеличава ареала си е голям. Констатирано е нападение от неприятеля в области Бургас, Видин, Пазарджик, Пловдив, Сливен и Хасково на обща площ от 40 100 дка (6,62% от посевната площ). Нападение над ПИВ е отчетено на 4 600 дка. в области Сливен и Хасково. Третирани площи срещу лозова щитовка са 32 200 дка от един до два пъти.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!