6.4.1 беше една от най-атрактивните и очаквани мярки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Оказва се обаче, че голяма част от малките производители не могат да се класират по нея, коментират фермери за Фермер.БГ.
 
 
„Мярката е неконкурентоспособна за малките земеделски производители – животновъди, овощари, зеленчукопроизводители. Това е факт, тъй като всяка година изникват нови и нови зарази и заболявания, както и слани или градушки, които компроментират реколтата. Тази загуба в продукцията понякога се компенсира, но понякога – не. Именно затова е хубаво малките стопани да имат втори бизнес, свързан с неземеделска дейност, но в селските райони, който да ги стимулира и да им помага да преживяват при подобни ситуации“, обясняват фермери.
 
Точно заради това мярка 6.4.1 е изключително актуална и предпочитана. 
 
„Оказва се обаче, че малките фермери не могат да се класират, защото консултантите, които изготвят проекти настояват те да са над 100 хил. лева. А тази сума за проект за малък производител е голяма“, обясняват производители.
 
Фермерите предлагат създаването на нова мярка за неземеделска дейност, която да е специално за малките производители. А проектите по нея да се изготвят от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
 
Към момента приемът по мярка 6.4.1, който стартира на 5 септември, продължава да тече до 7 декември през ИСУН. Той е за инвестиции на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия. Приемът стартира с три от четирите процедури – „Производство“, „Услуги“ и „Занаятчийство“ с общ бюджет от 75 000 000 евро, разпределени както следва:
- Производство – 32 000 000 евро;
- Услуги – 40 000 000 евро;
- Занаятчийство – 3 000 000 евро.
 
На този етап няма да се приемат проекти по направление Селски туризъм. Допустимите кандидати са микропредприятията в селските райони, а субсидията е 50% от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от 200 000 евро.