Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните ще проведе отчетно-изборното си събрание на 24 април (неделя).
 
Сдружението ще заседава в Читалището на град Лозница от 11 часа, съобщават от ръководството. 
 
Освен отчет за свършеното през миналата година, председателят на БАМ Божидар Петков ще представи и план за развитие на Асоциацията през 2016-2017, както и възможността за сдружаване и членство в други организации. 
 
Ще се приемат и нови членове на УС и на асоциацията.