Производството на малини и ягодоплодни през тази година се проведе при много трудни климатични условия – слани, градушки и продължително засушаване.

Божидар Петков, председател на „Българска Асоциация на малинопроизводителите и био ягодоплодните” (БАМ-Я), заяви това днес по време на Петото издание на ежегодния форум-семинар на производителите на малини и ягодоплодни култури в България.

„Производството на малини бележи 30% ръст спрямо миналата година. В България за 2019 г. реколтираните площи с малини са 22 хил. дка, а прибраната продукция е над 10 хил. тона”, съобщи зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева.